科研成果 / 期刊论文_生物医学光学与分子影像研究中心

贝博bet体育下载

您当前的位置: 贝博bet体育下载 > 科研成果 > 期刊论文 >

期刊论文

2021:
[01] [Ji Leng, Jinke Zhang, Chenguang Li]1, Chengyou Shu, Boquan Wang, Riqiang Lin, Yanmei Liang, Keqiang Wang, Li Shen, Kwok-ho Lam, Zhihua Xie*, Xiaojing Gong*, Junbo Ge*, and Liang Song*, ""  Biomedical Optics Express, 12(4): 1934-1946, 2021 (SCI, IF=3.91)
[02] Rongkang Gao, Zhiqiang Xu, Yaguang Ren, Liang Song, Chengbo Liu*, "," Photoacoustics, 22: 100243, 2021 (SCI, IF=5.870)
[03] [Lejian Lin, Zhihua Xie]1, Mengqi Xu, Yabin Wang, Sulei Li, Ning Yang, Xiaojing Gong, Ping Liang, Xu Zhang, Liang Song*, Feng Cao*, "", Photoacoustics, 22:100262, 2021. (SCI,IF=5.870)
[4] Rongli Zhang, Zhongbiao Xu, Junhai Hao, Jia Yu, Zhiyi Liu, Shun Liu, WanwenChen, Jiahui Zhou, Hui Li*, Zhanyi Lin*, and Wei Zheng*, "", Biomedical Optics Express, 12(5):2979-2995, (2021).

2020:
[01] Huangxuan Zhao, Ke Li, Ziwen Ke, Ningbo Chen, Songjian Wang, Ke Li, Lidai Wang, Xiaojing GongWei ZhengLiang Song, Zhicheng Liu*, Dong Liang*, Chengbo Liu*, “”. Journal of Biophotonics, e201960147, 2020. (SCI,IF=3.914)
[02] [Liu Wenfeng, Deng Mengying, Yang Chengming]1, Liu Feng, Guan Xinmeng, Du Yichen, Wang Liang*, Chu, Jun*, , Journal of PhysicsD: Applied Physics, 53(11): 0-113001, 2020. (SCI, IF=2.829)
[03] [Li  Can*, Shi  Jiawei]1, Wang Xiatian, Wang Boquan,  Gong Xiaojing, Song Liang, Wong  Kenneth K. Y.*, "", Photonics Research, 8(2):160-164, 2020. (SCI, IF=4.679)
[04] 王柏权,陈宁波,张建辉*,龚小竞*,“”,光学 精密工程,28(1): 69-79,2020.
[05] Jiuling Liao, Yixuan Yin, Jia Yu, Rongli Zhang, Ting Wu, Hui LiQinchao Sun, Labao Zhang*, and Wei Zheng*,"", Biomedical Optics Express, 11(5): 2366-2372, 2020 (SCI, IF=3.91)
[06] [Ting Wu, Jiuling Liao]1, Jia Yu, Yufeng Gao, Hui Li, Jiarui Wu, Xianyuan Xia, Kebin Shi*, Wei Zheng*. “”, Optics Letters, 45(10): 2704-2707, 2020.(SCI, IF=3.866)
[07] [Zhihua Xie, Yanqing Yang, Yaqiong He]1, Chengyou Shu, Dong Chen, Jinke Zhang, Jingqin Chen, Chengbo Liu, Zonghai Sheng, Huadong Liu, Jie Liu*, Xiaojing Gong*, Liang Song*, Shaohong Dong*, "", Theranostics,10(10): 4694-4704, 2020 (SCI, IF=8.063)
[08] [Chaobang Zhang, Rongkang Gao]1, Liangliang Zhang, Chengbo Liu*, Zhengmin Yang, and Shulin Zhao*,"", Analytical Chemistry, 92 (9): 6382-6390, 2020. (SCI, IF=5.15)
[09] [Jia Yu, Rongli Zhang]1, Yufeng Gao, Zonghai Sheng, Min Gu, Qinchao Sun, Jiuling Liao, Ting Wu, Zhanyi Lin, Peiheng Wu, Lin Kang, Hui Li*, Labao Zhang*, Wei Zheng*, “, Optics Letters, 45(12): 3305-3308. 2020. (SCI, IF=3.866)
[10] 姚靖, 吴婷, 叶世蔚, 高玉峰, 郑炜*, 秦水介*, “”, 激光生物学报, 29(3): 217-224, 2020. 
[11] [Mingjie Gao, Guangtao Si]1, Yuanyuan Bai, Lihong V. Wang, Chengbo Liu, and Jing Meng*, "", Applied Optics,59(3): 712-719. 2020. (SCI, IF=2.15)
[12] Yingying Zhou, Siyi Liang, Mingsheng Li,Chengbo Liu, Puxiang Lai*, and Lidai Wang*,"", Journal of Biophotonics,13(6): e201960229. 2020. (SCI, IF=3.914)
[13] Xianan Qin, Lei Liu, Sang Kwon Lee, Adolfo Alsina, Teng Liu, Chao Wu, Hojeong Park, Chenglong Yu, Hajin Kim, Jun Chu, Antoine Triller, Ben Zhong Tang, Changbong Hyeon*, Chan Young Park*, and Hyokeun Park*, ", Biophysical, 118(1): 70-84. 2020. (SCI, IF= 3.665)
[14] TalLaviv*, BenjaminScholl, PaulaParra-Bueno, BethFoote, ChuqiuZhang, LongYan, YukiHayano, JunChu, RyoheiYasuda*, "", Neuron, 105(5): 799-812. 2020. (SCI, IF=14.403)
[15] 李超, 孙明健, 马立勇, 沈毅, 林日强*, 龚小竞*, “”, 中国激光, 47(09): pp 0907003, 2020.
[16] [Rongkang Gao, Hao Xu, Liangjian Liu]1, Ying Zhang, Ting Yin, Huichao Zhou, Mingjian Sun, Ningbo Chen, Yaguang Ren, Tao Chen, Yinhao Pan, Mingbin Zheng, Tymish Y Ohulchanskyy, Rongqin Zheng, Lintao Cai, Liang Song, Junle Qu*, and Chengbo Liu*, "," Biomed Opt Express, 11(8): 4203-4223. 2020. (SCI, IF=3.921)
[17] [Chen Zhang, Huangxuan Zhao, Song Xu]1, Ningbo Chen, Ke Li, Xinkuan Jiang, Liangjian Liu, Zhicheng Liu, Lidai Wang, Kenneth K. Y. Wong, Jun Zou*, Chengbo Liu*, and Liang Song*, “”, Optics Letters, 45(16), 2020. (SCI, IF=3.714)
[18] [Bing Cong, Chen Qiu, Yaguang Ren]1, Yuanyuan Bai, Muyue Xing, Tinghui Yin, Xiaojing GongLiang Song*, Rongqin Zheng*, Chengbo Liu*, "" , IEEE Sensors Journal, 20(18): 10974-10980, 2020. (SCI, IF=3.073)
[19] [Jingqin Chen, Ji Qi, Chao Chen]1, Jianhai Chen, Liangjian Liu, Rongkang Gao, Tiantian Zhang, Liang Song, Dan Ding*, Peng Zhang*, and Chengbo Liu*, "", Advanced Materials , 32(37):e2003399. 2020. (SCI, IF=27.398)
[20] Yaxin Hu, Shan Xue, Peizhao Lyu, Xinyu Zhang, Jingqin Chen, Siping Chen, Chengbo Liu*, Xin Chen*, "", Theranostics, 10(23): 10448-10465, 2020.(SCI,IF=8.579)
[21]Yang Pan, Tuo Ma, Qi Meng, Yuxin Mao, Kaiqin Chu, Yongfan Men, Tingrui Pan, Baoqing Li*, Jiaru Chu, "", Talanta, 211(120680). 2020. (SCI, IF=5.339)
[22] 张荣丽, 李慧, 吴岳恒, 余佳, 刘尚敏, 郑炜*, 林展翼*, "", 中国激光,47(2): 0207025 (2020)
[23]Mingjian Sun, Chao Li, Ningbo Chen, Huangxuan Zhao, Liyong Ma, Chengbo Liu,Yi Shen, Riqiang Lin*, Xiaojing Gong*, "", Photoacoustics, 20:100212, 2020 (SCI, IF=5.870)
[24] Zhihua Xie, Chengyou Shu, Daya Yang, Hao Chen, Chaobin Chen, Gang Dai, Kwok Ho Lam, Jinke Zhang, Xiatian Wang, Zonghai Sheng, Duyang Gao, Chengbo Liu, Liang Song*, Xiaojing Gong*, “”, Biomedical Optics Express, 11(11): 6721-6731, 2020  (SCI, IF=3.921)
[25] Shiwei Ye, Yixuan Yin, Jing Yao, Jun Nie, Yuchen Song, Yufeng Gao, Jia Yu, Hui Li, Peng Fei*, and Wei Zheng*, “”, Biomedical Optics Express, 11(11), 6634-6648, 2020.  (SCI, IF=3.921)
[26] Yufeng Gao, Lina Liu, Yixuan Yin, Jiuling Liao, Jia Yu, Ting Wu, Shiwei Ye, Hui Li*, and Wei Zheng*, “”, Optics Express, 28(23): 34935-34947, 2020. (SCI, IF=3.669)
[27] Qiu, Chen; Bai, Yuanyuan; Yin, Tinghui; Miao, Xiaoyan; Gao, Rongkang; Zhou, Huichao; Ren, Jie; Song, Liang; Liu, Chengbo; Zheng, Hairong; Zheng, Rongqin*, “”, BMC Cancer, 20(1), 2020(SCI, IF=2.933)
[28] Chun, Liufu; Li, Yue; Lin, Yan; Yu, Jinsui; Du, Meng; Chen, Yuhao; Yang, Yaozhang; Gong, Xiaojing; Chen, Zhiyi*, “”, Drug delivery, 27(1):1018-1033, 2020. (SCI, IF=4.902)
[29] Du, Meng; Chen, Yuhao; Tu, Jiawei; Chun Liufu; Yu, Jinsui; Yuan, Zhen; Gong, Xiaojing; Chen, ZhiYi*, "",  ACS Biomaterials Science & Engineering, 6(5): 2904-2912, 2020.(SIC, IF=4.511)
[30] Zhao, Jingxiu; Zhao, Qian; Lin, Riqiang; Meng, Jing*, "", Journal of Innovative Optical Health Sciences, 13(4), 2020. (SCI, IF=1.661)
[31] Xiangzhong Sun, Yuping Qiu, Yang Peng, Juewei Ning, Guangjie Song, Yanzhu Yang, Mengyu Deng, Yongfan Men, Xingzhong Zhao, Yichuan Wang, Hongwei Guo,* and Yanqing Tian*, “”. International Journal of Molecular Sciences,21(17):6184 2020. (SIC, IF=4.556)
[32] [Yaguang Ren, Adam C. Sedgwick, Jingqin Chen]1, Gregory Thiabaud, Calvin V. Chau, Jusung An, Jonathan F. Arambula, Xiao-Peng He, Jong Seung Kim*, Jonathan L. Sessler*, and Chengbo Liu*,“”,Journal of the American Chemical Society,142(38):16156-16160, 2020. (SCI, IF=14.612)
[33] Huangxuan Zhao, Ziwen Ke, Fan Yang, Ke Li, Ningbo Chen, Liang Song, Chuansheng Zheng,* Dong Liang,* and Chengbo Liu*,“”,Advanced Science8(3): 2003097,2020.(SCI,IF=15.840)


2019:
[01] [Chengbo Liu, Jiuling Liao]1, Longchao Chen, Jianhua Chen, Rubo Ding, Xiaojing Gong, Caimei Cui, Zhiqiang Pang, Wei Zheng*Liang Song*, "." Photoacoustics, 14: 12-18, 2019. (SCI, IF=5.250)
[02] [Yanqing Yang, Jingqin Chen]1, Yuming Yang, Zhihua Xie, Liang Song, Peng Zhang*, Chengbo Liu*, Jie Liu *, "." Nanoscale ,11: 7754-7760, 2019.(SCI,IF=7.233)
[03] Chengbo Liu, Muyue Xing, Bing Cong, Chen Qiu, Dong He, Congzhi Wang, Yang Xiao, Tinghui Yin, Min Shao, Weibao Qiu, Teng Ma, Xiaojing Gong, Xiong Chen, Hairong Zheng, Rongqin Zheng, Liang Song*, "" Biomedical Optics Express, 10(4): 1707-1717, 2019. (SCI,IF=3.482)
[04] [Meng Zhou, Huangxuan Zhao]1, Haibo Xia, Jiayao Zhang, Zhicheng Liu, Chengbo Liu*, Fei Gao*, "." Journal of Biophotonics,12(8), 2019. (SCI,IF=3.768)
[05] [Shan Sun, Jingqin Chen]1, Kai Jiang, Zhongdi Tang, Yuhui Wang, Zhougjun Li, Chengbo Liu*, Aiguo Wu*, Hengwei Lin*, "." ACS Applied Materials & Interfaces,11(6): 5791-5803, 2019.(SCI,IF=8.097)
[06] [Qian Zhao, Riqiang Lin, Chengbo Liu]1, Jingxiu Zhao, Guangtao Si, Liang Song*, Jing Meng*, "" Journal of Biophotonics, 12(6): e201800421, 2019. (SCI, IF=3.768)
[07] Huangxuan Zhao, Ningbo Chen, Tan Li, Jianhui Zhang, Riqiang LinXiaojing Gong, Liang Song, Kunya Zhang, Zhi Yang, Zhicheng Liu, Chengbo Liu*, "" IEEE Transactions on Medical Imaging,38(9): 2139-2150,  2019. (SCI, IF=6.131)
[08][Ning Ding, Xiaoxiao Liu, Ningbo Chen]1, Jing Jiang, Huangxuan Zhao, Zhigang Li*, Jianhui Zhang*, Chengbo Liu*, "." Journal of Biophotonics, 12(6): e201800458, 2019. (SCI,IF=3.768)
[09] Huixiang Yan, Jingqin Chen, Ying Li, Yuanyuan Bai, Yunzhu Wu, Zonghai Sheng, Liang SongChengbo Liu*, Hai Zhang*, "" Biomaterials Science, 7(1): 92-103, 2019. (SCI, IF=5.831)
[10] [F.Liu, X.Gong]1, LV.Wang, J.Guan, L.Song*, J.Meng*, "y", Biomedical Optics Express, 10 (4):1660-1677, 2019. (SCI, IF=3.482)
[11] D. Yang, Y. Zhu, J. Kong, X. Gong, Z. Xie, W. Mei, C. Luo, Z. Du,X. Zhuang*, and  X. Liao* ,”, IEEE ACCESS, 7:38890-38901, 2019. (SCI, IF=3.557)
[12] [Bing Guo, Jingqin Chen, Ningbo Chen]1, Eshu Middha, Shidang Xu, Yutong Pan, Chengbo Liu*, Bin Liu*, "." Advanced Materials,31(25), 2019.(SCI,IF= 21.95)
[13] [Zong Chang, Feng Liu]1, Liang Wang, Mengying Deng, Chunhua Zhou, Qinchao Sun*Jun Chu*,“”,Chinese Chemical Letters,Available online,2019.(SCI, IF=3.08)
[14] [Jiuling Liao, Longchao Chen, Xianyuan Xia]1, Jia Yu, Tingai Chen, Hui Li, Wei Zheng*,  “”, Quantitative Imaging in Medicine and Surgery, 9(5):815-822, 2019. (SCI,IF=3.074)
[15] Feifei Wang, Hao Wan, Zhuoran Ma, Yeteng Zhong, Qinchao Sun, Ye Tian, Liangqiong Qu,Haotian Du, Mingxi Zhang, Lulin Li, Huilong Ma, Jian Luo, Yongye Liang, Wen Jung Li,Guosong Hong, Lianqing Liu and Hongjie Dai*, “”, Nature Methods, 16(6):545-552, 2019. (SCI, IF=28.467)
[16] [Hui Li, Meng Yan]1, Jia Yu, Qiang Xu, Xianyuan Xia, Jiuling Liao and Wei Zheng*,””, Journal of Anatomy, 2019. (SCI, IF=2.638 )
[17] Yanyan Yu, Zhiqiang Zhang, Feiyan Cai, Min Su, Qiuju Jiang, Qifa Zhou, Mark S. Humayun, Weibao Qiu*, and Hairong Zheng*, “”, Sensors, 19, doi:10.3390/s19081825, 2019. (SCI,IF= 3.031)
[18] Hui Li, Jia Yu, Rongli Zhang, Xi Li and Wei Zheng*, “”, Journal of Innovative Optical Health Sciences, 12(5), 1930009, 2019. (SCI, IF= 1.058)
[19] Tian, Fang, Lin, Tsung-Cheng, Wang, Liang, Chen, Sidong, Chu, Jun, Kiang, Ching-Hwa, and Park, Hyokeun, “”, Cell Press: Biophysical Journal, 116(3): 531A-531A  增刊: 1, 2019. (SCI, IF= 3.665)
[20] Chen, Qingshan, Chen, Jingqin, He, Mu, Bai, Yuanyuan, Yan, Huixiang, Zeng, Ning, Liu, Fangyan, Wen, Sai, and Song, Liang, Zonghai Sheng,* Chengbo Liu* and Chihua Fang* ,“”, Biomaterials Science, 7(8): 3165-3177, 2019. (SCI, IF= 5.251)
[21] [Hui-Chao Zhou, Ningbo Chen]1, Huangxuan Zhao, Tinghui Yin, Jianhui Zhang, Wei ZhengLiang SongChengbo Liu*, Rongqin Zheng*, “ ”, Photoacoustics, 15: 100143, 2019. (SCI, IF=5.25 )
[22] Qiqi Sun*, Wei Zheng, Chao Lin and Dongxuan Shen, “”, Sensors, 19(20), 4359, 2019. (SCI, IF= 3.031)
[23] Huangxuan Zhao, Ke Li, Ningbo Chen, Kunya Zhang, Lidai Wang, Riqiang Lin, Xiaojing Gong, Liang Song, Zhicheng Liu* and Chengbo Liu*, "", IEEE Photonics Journal, 11(6): 39009112, 2019. (SCI, IF=2.729)
[24] Yongxian Xu, Mengying Deng, Shu Zhang,Junqi Yang, Luxin Peng, Jun Chu* and Peng Zou*, "", ACS Chemical Neuroscience, 10(12): 4768−4775, 2019. (SCI, IF=4.486)
[25] [Jiehan Hong, Min Su, Yanyan Yu]1, Zhiqiang Zhang, Rong Liu, Yaocai Huang, Peitian Mu, Hairong Zheng*, and Weibao Qiu*, "", IEEE Transactions on Medical Imaging, 38(3): 657-663, 2019. (SCI, IF6.685)
 
 
2018:
[01] S. Wang*, X. Ma, X. Hong, Y. Chen, Y. Tian, S. Zhao, W. Liu, Y. Tang, R. Zhao, L. Song, Z. Teng, and G. Lu*, “”, ACS Nano, 12 (1): 662–670, 2018(SCI, IF=13.942).
[02] 林日强,冷吉,陈敬钦,刘成波,龚小竞,宋亮*,“”,中国医疗设备,33(1),2018. 
[03] D. Hu, Z.i Sheng*, M. Zhu, X. Wang,  F. Yan, C. Liu, L. Song, M. Qian, X. Liu and H. Zheng*, “”, Theranostics, 8(2):410-422, 2018(SCI, IF=8.766).
[04] X. Li, H. Li, X. He, T. Chen, X. Xia, C. Yang, and W. Zheng*, “”, Biomedical Optics Express, 9(2): 453-471, 2018 (SCI, IF=3.337).
[05]  李慧,夏先园,陈廷爱,余佳,李曦,郑炜*,“”,中国激光,45(02),2018。EI检索
[06] [M. Li, C. Liu*]1, X. Gong, R. Zheng, Y. Bai, M. Xing, X. Du, X. Liu, J. Zeng, R. Lin, H. Zhou, S. Wang, G. Lu, W. Zhu, C. Fang, and L. Song*, "." Biomedical Optics Express, 9(4): 1408-1422, 2018. (SCI, IF=3.337)
[07] J. Chen, X. Li, X. Liu, H. Yan, Z. Xie, Z. Sheng, X. Gong, L. Wang, X. Liu, P. Zhang, H. Zheng, L. Song, and C. Liu*, "." Biomaterials Science, 6,1503-1516, 2018. (SCI, IF=4.210)
[08] H. Zhao, G. Wang, R. Lin, X. Gong, L. Song, T. Li, W. Wang, K. Zhang, X. Qian, H. Zhang, L. Li, Z. Liu*, and C. Liu*, "." Journal of Biomedical Optics, 23(4)1-11, 2018. (SCI, IF=2.530)
[09] [C. Liu, J. Chen, Y. Zhu] 1, X. Gong, R. Zheng, Ni. Chen, D. Chen, H. Yan, P. Zhang, H. Zheng, Z. Sheng* and Liang Song*, "." Nano-Micro Letters, 10(3), 2018. (SCI, IF=4.849)
[10] [X. Lin, C. LiuX. Gong, J. Meng] 1 ,R. Lin, M. Sun*, and L. Song*, "." Journal of Biomedical Optics, 23(5):1-4, 2018. (SCI, IF=2.530)
[11] M. Wu, W. Chen, Y. Chen, H. Zhang, C. Liu, Z. Deng, Z. Sheng, J. Chen, X. Liu, F. Yan* and H. Zheng*, "" Advanced Science, 5(4), 1700474, 2018. (SCI, IF=2.530)
[12] Li Y, Lin R, Liu C, Chen J, Liu H, Zheng R, Gong X*, Song L*, "." Journal of Biophotonics, e201800034, 2018. (SCI, IF=3.914)
[13] [X. Lin, C. Liu]1, Z. Sheng, X. Gong, L. Song, R. Zhang, H. Zheng,* and M. Sun*, “”, ACS Appl. Mater. Interfaces, 10(31): 26064−26074, 2018. (SCI, IF=8.097)
[14] Yuanyuan Bai, Bing Cong, Xiaojing Gong, Liang Song, Chengbo Liu*, "", ACS Chemical Neuroscience ,23(12): 121606, 2018.(SCI, IF=4.486 )
[15] 陈廷爱, 陈龙超, 李慧, 余佳, 高玉峰, 郑炜*, “”,中国光学,11(3): 308-328,2018.
[16] [Wei Qin, Pengfei Zhang, Hui Li]1, Jacky W. Y. Lam, Yuanjing Cai, Ryan T. K. Kwok, Jun Qian, Wei Zheng and Ben Zhong Tang*, "", Chemical Science, 9: 2705-2710, 2018. (SCI, IF=9.346)
[17] [W. Xu, J. Chen, S. Sun], Z. Tang, K. Jiang, L. Song, Y. Wang,* C. Liu * and H. Lin *, ””, Nanoscale,10(37):17834-17841, 2018. (SCI, IF=7.233)
[18] Zonghai Sheng, Bing Guo, Dehong Hu, Shidang Xu, Wenbo Wu, Weng Heng, Liew  Kui Yao, Jingying Jiang,  Chengbo Liu, Hairong Zheng*, Bin Liu*, "", Advanced Materials, 30(29):1800766, 2018. (SCI, IF=27.398)
[19] Bing Guo, Zonghai Sheng, Dehong Hu, Chengbo Liu, Hairong Zheng,* and Bin Liu*, "", Advanced Materials, 30(35):1802591, 2018.(SCI, IF=27.398)
[20] Jing Meng*, Chengbo Liu, Jeesu Kim, Chulhong Kim, and Liang Song*, "", Original Article, 17: 1-11, 2018.
[21] Guiying Xu, Xin Bao, Jingqin Chen, Bohan Zhang, Di Li, Ding Zhou, Xiaoyun Wang, Chengbo Liu, Yingli Wang,* and Songnan Qu*, " ", Advanced Healthcare Materials, 8(2):1800995, 2018. (SCI, IF=7.367)
[22] Xin Bao, Ye Yuan, Jingqin Chen, Bohan Zhang, Di Li, Ding Zhou, Pengtao Jing, Guiying Xu, Yingli Wang, Kateřina Holá, Dezhen Shen, Changfeng Wu, Liang Song, Chengbo Liu*, Radek Zbořil* and Songnan Qu*, "", Light-Science & Applications, 7(91) ,2018,(SCI, IF=13.714)
[23] [Wei Song, Yuli Wu]1, Yufeng Gao, Tingai Chen, Wei Zheng, Hui Fang*, Liang Song*, and Xiaocong Yuan, "", Applied Physics Letters, 113, 163502, 2018. (SCI, IF=3.597)
[24] Yi Huang, Xiaoxia Li, Lu Zhang, Xiaoyan Chen, Chengbo Liu, Jingqin Chen, Yong Wang*, and
Xintao Shuai, "", Chinese Journal of Polymer Science, 36:1139–1149, 2018.(SCI, IF=3.154)
[25] Wenfei Liu, Ying Tian, Yunlei Zhang, Kai Liu, Shuang Zhao, Junjie Zhang,Yunyan Su, Ying Zhao, Yuxia Tang, Jing Sun, Wei Tian, Liang Song, Zhaogang Teng*, Shouju Wang*, and Guangming Lu*, "",Journal of Materials Chemistry B, 6:3865-3875, 2018. (SCI, IF=5.344)
[26] [Fan Yang, Wei Song]1, Chonglei Zhang*, Changjun Min, Hui Fang, Luping Du, Peng Wu, Wei Zheng, Changhui Li, Siwei Zhu and Xiaocong Yuan*, "", Nanoscale, 10: 8606-8614, 2018. (SCI, IF=6.895)
[27] [Can Li, Jiawei Shi]1, Xiaojing Gong, Cihang Kong, Zhichao Luo, Liang Song, and Kenneth K. Y. Wong*, "", Optics Letters, 43(23): 5849-5852 , 2018. (SCI, IF= 3.714)

 
2017:
[01]  W. Zheng*, Y. Wu, P. Winter, R. Fischer, D. D. Nogare, A. Hong, C. McCormick, R. Christensen, W. P Dempsey, D. B Arnold, J. Zimmerberg, A. Chitnis, J. Sellers, C.  Waterman & H. Shroff, “”, Nature Methods, 14(9): 869-872, 2017 (SCI, IF: 25.328).
[02] 高玉峰,夏先园,李慧,郑炜*,“”,中国激光,44(1): 245-252,(2017) EI检索
[03] Li, J., Jahr, H., Zheng, W., Ren, P. G.*, "", Jove-Journal of Visualized Experiments, 127: e55381 , 2017 (SCI, IF:1.232). 
 [04] Guo, B., Sheng, Z., Kenry, Hu, D., Lin, X., Xu, S., Liu, C., Zheng, H.*, Liu, B.*,  "", Materials Horizons, 4(6):1151-1156, 2017 (SCI, IF=10.706 ).
[05] Guo B., Sheng Z., Hu D., Li A., Xu S., Manghnani PN., Liu C., Guo L., Zheng H.*, Liu B.* "", Acs Nano., 11(10):10124-10134, 2017 Oct 24. (SCI, IF=13.942).
[06] M. Zhu, Z. Sheng, Y. Jia, D. Hu, X. Liu, X.Xia, C. Liu, P. Wang, X. Wang*, and H. Zheng*, "", ACS Applied Materials & Interfaces, 9(45):39249-39258, 2017 (SCI, IF=7.502).
[07] Zhou G., Xiao H., Li X., Huang Y., Song W., Song L., Chen M., Cheng  D.*, Shuai X.*, “.” Acta Biomaterialia64:223-236, 2017 (SCI, IF=6.319).
 
2016:
[1] [J. ChenC. Liu]1, D. Hu, F. Wang, H. Wu, X. Gong, X. Liu, L. Song*, Z. Sheng*, H. Zheng*,  "", Advanced Functional Materials, DOI: 10.1002/adfm.201603758 ( 2016). (SCI, IF=11.382)
[2] D. Hu, C. LiuL. Song, H. Cui, G. Gao, P. Liu, Z. Sheng* and L. Cai*, "", Nanoscale, 8(39):11750-11758 (2016). (SCI, IF=7.760)
[3] W. Song, Q. Xu, Y. Zhang, Y. Zhan, W. Zheng*, L. Song*, "", Scientific Reports, doi:10.1038/srep32240 (2016). (SCI, IF=5.228)
[4] C. LiuX. Gong, F. Liu , R. Lin , J. Chen, Z. Wang , L. SongJ. Chu, "". Theranostics, 6(13): 2414-2430 (2016).(SCI, IF=8.854)
[5] J. Meng, Z. Jiang, L. Wang, J. Park, C. Kim, M. Sun, Y. Zhang, L. Song*, "." Journal of Biomedical Optics, 21(7): 076007 (2016). (SCI, IF=2.55)
[6] J. Chu, Y. Oh, A. Sens, N. Ataie, H. Dana, J. J. Macklin, T. Laviv, E. S. Welf, K. M. Dean, F. Zhang, B. Kim, C. Tang, M. Hu, M. Baird, M. Davidson, Mark. Kay, R. Fiolka, R. Yasuda, D. Kim, Ho-Leung Ng, M. Lin*, "", Nature Biotechnology,doi:10.1038/nbt.3550(2016).(SCI, IF=43.113)
[7] J. Li, Q. Xu, B. Teng, C. Yu, J. Li, L. Song, Y. Lai, J. Zhang, W. Zheng*, P. Ren*, "", Acta Biomaterialia, doi:10.1016/j.actbio.2016.06.024 (2016). (SCI, IF=6.008)
[8] E. S. Welf, M.K. Driscoll, K. M. Dean, C. Scha¨ fer, J. Chu, M. W. Davidson, M. Z. Lin, G. Danuser,* and R. Fiolka*, "", Developmental Cell, 36(4):462-75 (2016). (SCI, IF=9.338)
[9] [Bryce T.  Bajar,Emily S.Wang]1, Amy J. Lam, Bongjae B. Kim, Conor L.Jacobs,Elizabeth S.Howe, Michael W.Davidson, Michael Z.Lin* & Jun Chu*, "", Scientific Rerpots, 6:20889(2016).( SCI, IF=5.228)
[10] J. Li, H. Xiao, S. J. Yoon, C. Liu, D. Matsuura, W. Tai, L. Song*, M. O’Donnell*, D. Cheng*, X. Gao*. “.” Small, DOI: 10.1002/smll.201601395(2016). (SCI, IF=8.31)
[11] J. Park, S. Jeon, J. Meng, L. Song, Jin Lee, C. Kim, "." Journal of Biomedical Optics, 21(3): 036010 (2016). (SCI, IF=2.55)
[12] Y. Zhu, X. Chen, X. Zhang, S. Chen, Y. Shen, L. Song,"", Journal of Biomechanics, 49,1461–1467(2016).( SCI, IF=2.431)
[13] J. Li, B. Teng, R. Lin, C. She, Z. Yao, J. Zhang, L. Song*, P.Ren, "", International Advanced Research Journal in Science, Engineering and Technology, 3(4), (2016).( SCI, IF: 5.332)
[14] J. ChenC. Liu, G. Zeng, Y. You, H. Wang, X. Gong, R. Zheng, J. Kim, C. Kim and L. Song*, "", Nanoscale Research Letters, 11(1),85-88 (2016).( SCI,  IF: 2.779).
[15] C. Li, N. Chen, X. Wei, J. Kang, B. Li, S. Tan, L. Song, and K. K. Y. Wong, " ", Optics Letters, 41(22), 5258-5261 (2016). (SCI, IF:3.04).
[16] N. Chen, B. Li, J. Kang, X. Wei, S. Tan, C. Li, L. Song, and K. K. Wong, " ", CLEO: Applications and Technology 2016, San Jose, California United States, JTu5A.64 ( 5–10 June 2016). ( SCI,  IF: 2.779)
[17] J. Zhang, L. Ren, X. Mei, W. Zheng*, Z. Liu*, “”, BioMedical Engineering OnLine, 15(Suppl 2): 323-334, (2016). (SCI, IF: 1.382).

2015:  
[1] X. Mei, L. Ren, Q. Xu, W. Zheng*, Z, Liu*, “,”Chinese Physics B, 24(5), 058701 (2015). (SCI, IF: 1.603).
[2] Q, Sun, W. Zheng, J. Wang, Y, Luo, J. Qu*, “,”Journal of Biomedical Optics, 20(10), 105014 (2015). ( SCI,  IF:2.752).
[3] [Y. Li, X. Gong], C. LiuR. Lin, William Hau, X. Bai, L. Song*, “” Journal of Biomedical Optics, 20(6), 065006 (2015).( SCI, IF:2.752).
[4] J. Yao, L. Song, and L. V. Wang, “,” IEEE Pulse, 6(3), 34-37 (2015) (SCI, IF: 0.663).
[5] [J. Mou, C. Liu,] , P. Li, Y. Chen, H. Xu, C. Wei, L. Song*, J. Shi, H. Chen*, “,” Biomaterials, 57, 12-21(2015) (SCI, IF: 8.312).
[6] G. Hao, F. Jing, L. Song, “,” Inverse Problems, 31, 065004(2015) (SCI, IF: 2.39).
[7] J. Mou, P. Liu, C. Liu, H. Xu, L. Song, J. Wang, K. Zhang, Y. Chen, J. Shi, and H. Chen, “,” Small, 11(19), 2275-2283(2015) (SCI, IF: 7.514).
[8] D. Gao, P. Zhang, C. Liu, C. Chen, G. Gao, Y. Wu, Z. Sheng, L. Song, L. Cai, “” Nanoscale, 7, 17631-17636(2015) (SCI, IF: 7.760).
[9] C. Lee, J. Kim, Y. Zhang, M. Jeon, C. Liu, L. Song, J. Lovell, C. Kim, “,” Biomaterials, 73, 142-148(2015) (SCI, IF: 8.312).


2014:
[1] [R. Lin, J. Chen], H. Wang, M. Yan,W. Zheng, and L. Song*, "," Quantitative Imaging in Medicine and Surgery,5, 23-29(2014).
[2] [W. Song, W. Zheng, R. Liu], R. Lin, H. Huang, X. Gong, S. Yang, R. Zhang and L. Song*, "," Biomedical Optics Express, 5, 4235-4241 (2014) (SCI, IF: 3.497).
[3] [H. Wang, C. Liu]1, X. Gong, D. Hu, R. Lin, Z. Sheng, C. Zheng, M. Yan, J. Chen, L. Cai and L. Song*, "," Nanoscale, 6, 14270-14279 (2014) (SCI, IF: 6.739).
[4] J. Jian, C. Liu, Y. Gong, L. Su, B. Zhang, Z. Wang, D. Wang, Y. Zhou, F. Xu, P. Li, Y. Zheng, L. Song*, and X. Zhou*, "" Theranostics, 4, 1026-1038 (2014) (SCI, IF: 7.827).
[5] X. Bai, X. Gong, W. Hau, J. Zheng, C. Liu, R. Lin, X. Zou, C. Zeng, H. Zheng, and L. Song*, “,” PLOS One,9, e92463-e92463 (2014) (SCI, IF: 4.24).
[6] J. Meng, C. Liu, J. Zheng, R. Lin, and L. Song*, “,” Journal of Biomedical Optics,19, 036003 (2014) (SCI, IF: 3.16).
[7] [Z. Yang, J. Chen]1, J. Yao, R. Lin, J. Meng, C. Liu, J. Yang, X. Li, L. Wang, and L. Song*, “,” Optics Express,22,1500-1511 (2014) (SCI, IF: 3.59).

2013:
[1] J. Meng, and L. Song,“,” Photoacoustics,1,43-48 (2013).
[2] [Z. Sheng, L. Song, J. Zheng]1, D. Hu, M. He, M. Zheng, G. Gao, P. Gong, P. Zhang, Y. Ma, and L. Cai, "” Biomaterials,34,5236–5243 (2013) (equal contribution) (SCI, IF: 7.40).
[3] [J. Chen and R. Lin]1, H. Wang, J. Meng, H. Zheng, and L. Song*, “,” Optics Express,21,7316-7327 (2013) (*corresponding author) (SCI, IF: 3.59).
[4] S. Teh, W. Zheng, S. Li, D. Li, Y. Zeng, Y. Yang, and Y. Qu, ", Journal of Biomedical Optics,18, 036001 (2013)( SCI, IF: 3.16).
[5] 龚小竞, 孟静, 白晓淞, 郑加祥, 宋亮*, “”, 中国医疗器械信息,03,(2013).
[6] 孟静,宋亮*,“”,激光生物学报,22(1): 47-54, (2013).
[7] 龚小竞, 孟 静, 陈健桦, 林日强, 白晓淞, 郑加祥,  *, “”, 集成技术,2(5) : 53-59,(2013).
[8] 陈立群, 高飞, 龚小竞, 杨珺, 鲁远甫, 刘文权, 冯广智, 张艳东, 金雷*, 于文龙, "", 红外与毫米波学报, 32(2):160-164,(2013).
 
2012:
[1] J. Meng, L. V. Wang, D. Liang, and L. Song*, “” Optics Letters,37,4573-4575 (2012) (*corresponding author)(SCI, IF: 3.4).
[2] J. Meng, L. V. Wang, L. Ying, D. Liang* and L. Song*, “," Optics Express,20,16510-16523 (2012) (*corresponding author) (SCI, IF: 3.59).

Book Chapters
[1] L. Song, Z. Guo, and L. V. W
LOL赛事竞猜_lol赛事投注官网-官方唯一授权 lol竞猜软件_lol竞猜平台-官方唯一授权 lol竞猜官网_lol比赛下注-官方唯一授权 lol竞猜平台_lol竞猜官网-官方唯一授权 吉祥博官网币_博官网下载_吉祥博官方网站-官方网站 威廉希尔中文网_威廉希尔app下载-官方入口 lol比赛下注_LOL赛事竞猜-官方唯一授权 lol赛事投注官网_lol下注平台-官方唯一授权 lol下注平台_lol比赛下注平台-官方唯一授权 英雄联盟下注官网_英雄联盟赛事投注官网-主页